Babia hora

Das Auto je u doktora v servise a bude tam ešte 2 týždne, lebo automechanik je práce neschopný z dôvodu … More